Jestem psychologiem i gerontologiem.

Z dużej potrzeby podzielenia się wiedzą zdziedziny gerontologii założyłam stronę Akademia Seniorów. Zależy mi na tym,aby jak najwięcej osób wiedziało czym jest otępienie i jak zapobiegać niektórymchorobom neurodegeneracyjnym, m.in., chorobie Alzheimera. Mam nadzieję, żepoprzez nauczenie się więcej o chorobie Alzheimera, osoby z nią zdiagnozowaneprzestaną być tak stygmatyzowane. Rosnąca liczba osób chorych stanowi wyzwanienie tylko dla lekarzy, ale także dla psychologów. Dlatego ważne jest, abywiedzieć w jak najbardziej efektywny sposób wspierać osoby zmagające się zotępieniem już od najwcześniejszych stadiów choroby.